Dr. Rey

Dr. Rey

Gastroenterologia

  • Llicenciat en Medicina i Cirurgia (UAB). Especialitat en Aparell Digestiu i Medicina Interna.

  • Adjunt al servei de medicina (aparell digestiu) a l’Hospital de Sant Celoni. Colonoscòpia, endoscòpia digestiva, gastroscòpia, laparoscòpia, ...

  • Forma part de l'equip professional de la clínica Dr. Klein de Cardedeu des de l'any 2013.

  • Licenciado en Medicina y Cirugía (UAB). Especialidad en Aparato Digestivo y Medicina Interna.

  • Adjunto al servicio de medicina (aparato digestivo) en el Hospital de Sant Celoni. Colonoscopia, endoscopia digestiva, gastroscopia, laparoscopia, ...

  • Forma parte del equipo profesional de la clínica Dr. Klein de Cardedeu desde el año 2013.

  • Gaduate in Medicine and Surgery (UAB). Specialty in Digestive System and Internal Medicine.

  • Assistant to the medical service (digestive system) at the Hospital de Sant Celoni. Colonoscopy, digestive endoscopy, gastroscopy, laparoscopy, ...

  • He joined the professional team of the Medical Center Dr. Klein of Cardedeu in 2013.