INFERMERIA


Avda. Mare de Déu del Pilar 41

Cardedeu 08440

Oferim una àmplia varietat de serveis d'infermeria, des valoració inicial de les nostres urgències, realitzant tasques pròpies de l'especialitat, analítiques sanguínies, electrocardiogrames, control dels nostres pacients diabètics i amb cardiopatia, així com realització de vacunació i estudis relacionats amb el COVID-19

Anàlisi de sang

Es realitza extracció diària cada matí.

Vacunació

Vacunació pediatrica i de l'adult segons calendari vacunal.

Altres

Electrocardiograma, Audiometria, control de la tensió arterial i de l'pacient diabètic, cures ...

PANDEMIA COVID-19

Oferim una àmplia gamma de serveis per satisfer necessitats de qualsevol tipus.

PCR VIRUS COVID- 19

TEST D'ANTIGEN nasal DE FABRICANT ROCHE

TEST ELISA D'ANTICOSSOS